Zwroty i Reklamacje

W naszym sklepie liczy się zadowolenie klienta, dlatego wszystko robimy zgodnie z tą zasadą.  

A teraz szczegóły...


ZWROTY i odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu sklepu.  Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez klienta towarem. 

Jeśli chcesz zwórcić towar, na podjęcie decyzji masz aż 14 dni od dnia otrzymania od nas przesyłki. 


Jak zwrócić towar?

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów:


Krok 1


W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Ciebie towarem poinformuj nas o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

W tym celu wypełnij po prostu formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (który możesz pobrać klikając tutaj Oświadczenie o odstąpieniu od umowy) i prześlij go na adres hello@norinommo.com 

albo po prostu  

prześlij jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie maila na adres hello@norinommo.com ) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty chcesz zwrócić. Chodzi o to, żebyś po prostu poinformował nas o tym, że chcesz zwrócić zakupiony towar. 

Dane do wysyłki formularza odstąpienia od umowy:

Dadan Translations Michał Dadan
"NORINOMMO" ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź
E-mail: hello@norinommo.com


Krok 2. 

Następnie w terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlesz oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, zwróć do nas towar. 

Odeślij go wraz z formularzem zwrot towaru (który możesz pobrać tutaj

Formularz zwrotu ) na adres:

Dadan Translations Michał Dadan
"NORINOMMO – zwroty i reklamacje"

ul. Pabianicka 119/131,  93-490 Łódź

W przypadku wysyłki zwracanego towaru prosimy o  zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.Koszt zwrotu towaru  w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy,  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny złożysz inną dyspozycję. W obu przypadkach nie ponosisz żadnych opłat w związku zwrotem płatności. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanych towarów.REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie Formularza reklamacyjnego.

Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji, prosimy wydrukować i podpisać.

W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: hello@norinommo.com.

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji (jeśli wcześniej nie wysłałaś/eś go na maila) prosimy odesłać na adres:

Dadan Translations Michał Dadan

"NORINOMMO – zwroty i reklamacje"

ul. Pabianicka 119/131,  93-490 Łódź

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaniesz powiadomiona/y drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca informuje  o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Ciebie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Warunki reklamacji oraz zwrotów zostały szczegółowo opisanie w REGULAMINIE(§ 6).