Zwroty i Reklamacje

Wszelkie sprawy związane ze zwrotami lub reklamacjami prosimy kierować na adres: zamowienia@norinommo.comZWROTY i odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu sklepu.  Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez klienta towarem. 

Jeśli chcesz zwrócić towar, na podjęcie decyzji masz aż 14 dni od dnia otrzymania od nas przesyłki. 

Prawa te dotyczą osób będących KONSUMENTAMI w rozumieniu przepisów prawa.
Jak zwrócić towar?

Zwracany produkt musi zostać odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony.
Nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić śladów użytkowania. 


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów:Krok 1


WAŻNE!
W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Ciebie towarem poinformuj nas o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Dzięki temu będziemy mogli podać Ci adres do zwrotu towaru - najlepszy dla w danym momencie do tego, aby zwrot został załatwiony najszybciej oraz będziemy wiedzieli, że mamy spodziewać się od Ciebie paczki. 

Prosimy zastosuj się do tego kroku. 

W tym celu: albo prześlij jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie maila na adres zamowienia@norinommo.com) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty chcesz zwrócić. Chodzi tylko o to, żebyś po prostu poinformował nas o tym, że chcesz zwrócić zakupiony towar albo wypełnij formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (który możesz pobrać klikając tutaj Oświadczenie o odstąpieniu od umowy) i prześlij go na adres zamowienia@norinommo.com. 

Adres do wysyłki formularza odstąpienia od umowy, jeśli z jakiegoś powodu zdecydujesz się to zrobić listownie: 

Dadan Translations
"NORINOMMO" ul. Polna 16, 98-220 Zduńska Wola 
Krok 2. 

Następnie w terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlesz oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, zwróć do nas towar. 

Dokładnie zapakuj towar i zabezpiecz go przed wysyłką, aby okładka nie uległa zniszczeniu (zwłaszcza, jeśli zdjąłeś folię zabezpieczającą) w trakcie transportu. W tym celu dodajemy do paczki kopertę zabezpieczającą. 

Odeślij go wraz z formularzem zwrotu towaru (który możesz pobrać tutaj Formularz zwrotu ) na adres magazynu:

Dadan Translations
"NORINOMMO – zwroty i reklamacje"
ul. Polna 16, 98-220 Zduńska WolaCZYNNOŚCI OPISANE NIŻEJ NIE SĄ WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA.  Jeśli się jednak do nich zastosujesz, będziemy wdzięczni, bo mogą znacznie przyspieszyć zwrot I dzięki nim będziemy wiedzieli, co się dzieje z wysłaną przez Ciebie paczką. 

Gdy nadasz paczkę, będziemy wdzięczni za informację, o tym fakcie. Jeśli dodatkowo podasz nam numer przesyłki, będziemy mogli monitorować jej trasę, aby mieć pewność, że szybko do nas trafi.
Na paczce możesz umieścić nasz techniczny numer telefonu dla poczty czy kuriera, który wskaże Ci obsługa sklepu. To sprawi, że w razie potrzeby kurier będzie mógł do nas zadzwonić, że ma do dostarczenia paczkę lub dostaniemy wiadomość o jej Awizowaniu, gdyby dostawa nastąpiła po godzinach pracy magazynu. 
Koszt zwrotu towaru  w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy,  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba złożysz inną dyspozycję. W obu przypadkach nie ponosisz żadnych opłat w związku zwrotem płatności. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanych towarów.

REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie Formularza reklamacyjnego.

Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji, prosimy wydrukować i podpisać.

W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: zamowienia@norinommo.com.

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji (jeśli wcześniej nie wysłałaś/eś go na maila) prosimy odesłać na adres:


Dadan Translations 
"NORINOMMO – zwroty i reklamacje
ul. Polna 16, 98-220 Zduńska Wola


Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaniesz powiadomiona/y drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca informuje  o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Ciebie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Warunki reklamacji oraz zwrotów zostały szczegółowo opisanie w REGULAMINIE(§ 6).