Zwroty i Reklamacje

Wszelkie sprawy związane ze zwrotami lub reklamacjami prosimy kierować na adres: zamowienia@norinommo.com


ZWROTY i odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu sklepu.  Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez klienta towarem. 

Jeśli chcesz zwrócić towar, na podjęcie decyzji masz aż 14 dni od dnia otrzymania od nas przesyłki. 

Prawa te dotyczą osób będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa.Jak zwrócić towar?

Zwracany produkt musi zostać odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony.
Nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić śladów użytkowania. 


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów:Krok 1


W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Ciebie towarem poinformuj nas o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

W tym celu wypełnij po prostu formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (który możesz pobrać klikając tutaj Oświadczenie o odstąpieniu od umowy) i prześlij go na adres zamowienia@norinommo.com

albo po prostu prześlij jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie maila na adres zamowienia@norinommo.com) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty chcesz zwrócić. Chodzi tylko o to, żebyś po prostu poinformował nas o tym, że chcesz zwrócić zakupiony towar. 

Adres do wysyłki formularza odstąpienia od umowy:

Dadan Translations Michał Dadan
"NORINOMMO" ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
E-mail: zamowienia@norinommo.comKrok 2. 

Następnie w terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlesz oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, zwróć do nas towar. 

Dokładnie zapakuj towar i zabezpiecz go przed wysyłką, aby okładka nie uległa zniszczeniu (zwłaszcza, jeśli zdjąłeś folię zabezpieczającą) w trakcie transportu. W tym celu dodajemy do paczki kopertę zabezpieczającą. 

Odeślij go wraz z formularzem zwrot towaru (który możesz pobrać tutaj Formularz zwrotu ) na adres:

Dadan Translations Michał Dadan
"NORINOMMO – zwroty i reklamacje"
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

LUB  adres (np. magazynu), wskazany przez Obsługę sklepu, jeśli poprosi Cię ona o to wyraźnie w trakcie przyjmowania Odstąpienia od umowy. Prosimy o stosowanie się do wskazań obsługi sklepu, przyspieszy to procedurę zwrotu i będziemy mogli jeszcze szybciej odesłać Ci pieniądze za zwracany towar. Koszt zwrotu towaru  w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy,  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny złożysz inną dyspozycję. W obu przypadkach nie ponosisz żadnych opłat w związku zwrotem płatności. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanych towarów.REKLAMACJE

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie Formularza reklamacyjnego.

Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji, prosimy wydrukować i podpisać.

W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: zamowienia@norinommo.com.

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji (jeśli wcześniej nie wysłałaś/eś go na maila) prosimy odesłać na adres:


Dadan Translations Michał Dadan
"NORINOMMO – zwroty i reklamacje
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź


LUB  wskazany przez Obsługę sklepu adres magazynu, jeśli poprosi Cię ona o to w trakcie przyjmowania Odstąpienia od umowy. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaniesz powiadomiona/y drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca informuje  o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Ciebie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Warunki reklamacji oraz zwrotów zostały szczegółowo opisanie w REGULAMINIE(§ 6).